Dítě v srdci

Perinatální hospic Dítě v srdci je registrovaná služba odborného sociálního poradenství. Poskytujeme pomoc a podporu nejen v oblasti sociální, ale i krizové intervence a poradenství pro pozůstalé.

...když na začátku přijde konec...

Setkáváme se s rodinami v nejtěžších chvílích jejich života. Příchod miminka měl být symbolem radosti, jeho ztráta ale zbořila vybudované základy životních hodnot, ztratili naději a víru. Jsme jim nablízku, provázíme je a pomáháme jim tuto tíhu nést od prvních chvil.

Poskytujeme komplexní péči, spolupracujeme s českými nemocnicemi a pohřebními službami. Naše činnost překračuje hranice sociálního poradenství, provázíme a podporujeme rodiny v dlouhodobém horizontu. 

 

V roce 2022 jsme poskytli služby 1960 rodinám, které prožívaly ztrátu dítěte definovanou jako potrat či porod. Část těchto rodin potřebovala naši péči po ztrátě i z předchozích let, protože kvůli nedostatkům podpůrného systému nebyly rodiny dostatečně ošetřeny.

 

Naše aktivity

Pečujeme a vzděláváme

 • Poskytujeme péči a podporu rodinám, které prochází ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, při porodu nebo krátce po něm.
 • Provázíme rodiny během těhotenství, kdy je dítěti diagnostikována život limitující vývojová vada.
 • Vzděláváme odbornou veřejnost - zdravotníky, sociální pracovníky a odborníky dalších pomáhajících profesí.

Budujeme nový systém

 • Přinášíme systém perinatální paliativní péče tvorbou koncepce perinatální paliativní péče a prací na jejím zakotvení ve zdravotním systému. 
 • Zpracováváme metodiky a standardy perinatální paliativní péče. 
 • Podporujeme multidisciplinární paliativní týmy a připravujeme odborně vedené školení nemocnicím na míru.​​

 

Historie Dítěte v srdci

 

2011


 • vznik myšlenky, kontakt s Amy Kuebelbeck

2014


 • založení Dítěte v srdci

 

2015


 • vznik prvních memoryboxů,
 • první školení perinatální paliativní péče pro zdravotníky a další pomáhající profesionály

2017


 

2018


 • vznik pobočky Jihočeské Dítě v srdci,
 • přípravy realizace prvních pietních míst

2019


 • začátek registrované sociální služby - odborného sociálního poradenství

 

2020


2021


 • spolupráce na Koncepci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující diagnózou s Institutem Pallium, z.ú.,
 • 1158 rodin v naší péči​​​​​​

Blog Ze Srdce