Duchovní poutě

Od roku 2017 pravidelně pořádáme poutě pro rodiče, sourozence, prarodiče, tety a strýčky dětí, které odešly do nebe, a pro ty, kteří se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí miminka.

Kdy se koná a co vás čeká?

Součástí poutě je společná křížová cesta rodičů, kteří přišli o dítě, koncert, sdílení neformální i řízené, prostor pro rozhovor s knězem či psychologem, společný výlet nebo možnost přiložit ruku k dílu dobré věci.

Poutě se konají obvykle na podzim, a to v prostorách nádherného kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách. O jejich konání vždy informujeme dostatečně v předstihu na našich webových stránkách nebo našich sociálních sítích

Jedinečné příběhy

Každý rok s sebou nese své příběhy, vzácná setkání a neopakovatelnou atmosféru. Na pouti jsme byli dokonce svědkem malého zázraku, kdy rodina, která jeden rok přijela na Pouť oplakat svého syna, kterého ztratila po početí IVF, přijela za rok s novorozenou holčičkou, kterou před rokem přímo na Pouti počali přirozenou cestou.

Dtě v srdci - Poutě pro rodiče

Smrt dítěte (třebaže žilo pouze pár týdnů v těle matky) je v naší společnosti opomíjeným tématem. Rodiče o svých dětech, které odešly, často mluvit nechtějí, a když chtějí, často není s kým. Bolest, kterou partneři prožívají, se také často násobí ztrátou přátel, kteří ze strachu, aby něco neřekli špatně, přestanou komunikovat úplně. Společnost nelze změnit ze dne na den.

Co se ale dá dělat, je postupovat po drobných krůčcích. Jedním takovým krůčkem je právě naše pouť určená všem, jejichž rodina prošla ztrátou miminka. Nejintenzivněji samozřejmě ztrátu prožívají matka a otec. To ale nijak neumenšuje bolest jejich rodičů a třeba i sourozenců, kteří se také na vnuka, neteř, synovce, těšili a na jejichž bolest často nikdo ohled nebere a kteří se často ani neodvažují o pomoc požádat.

Skutečně výjimečnou Pouť činí hlavně naprosto nepředatelná zkušenost bytí v přítomnosti v klášteře na Hoře Matky Boží.

Dítě v srdci - Petra Kolčavová

„Pouť rodičů pořádáme s manželem od roku 2017. Původně jsme se pro ni rozhodli, protože jsme sami cítili tu potřebu. V krátkém období jsme přišli o čtyři děti a chtěli jsme poskytnout podobnou příležitost věnovat se své bolesti i dalším rodinám, které prožívají něco podobného.

Chcete vědět více o naší pouti? Spojte se e-mailem s Petrou, která pořádání poutí pro rodiče zaštiťuje.

Blog Ze Srdce