Naše ocenění

Pomáháme rodičům, kteří prochází ztrátou svého dítěte. Vpřed nás žene motivace, že děláme to, co dává nějaký smysl. Největší odměnou jsou pro nás slova rodičů, kteří k nám s odstupem času přijdou s poděkováním za naši pomoc.

Přesto jsme rádi, když naši práci a úsilí ocení také odborníci a široká veřejnost.  Velmi si jejich ocenění vážíme. Jsou pro nás zpětnou vazbou, která nám říká, že jsme se svou vizí proměnit péči při perinatální ztrátě a změnit celý systém jejího poskytování na správné cestě. 

 

Podpora zkušených paliativních odborníků vybavením dovednostmi nad rámec jejich odborností, aby mohli sami růst, lépe koordinovat své týmy a paliativu prosazovat v organizacích, kde působí.

Více o programu

Financování advokačního projektu prosazujícího práva rodičů a zastřešující dvouletý vzdělávací program pod vedením odborného partnera Advokačního fóra Nadace OSF k získání potřebných kompetencí.

Více o programu

Jménem nadace nám v říjnu 2018 vyjádřila morální podporu Dagmar Havlová. Osobně považuje osvětovou činnost za jeden z klíčových faktorů pro zlepšování péče.

Perinatální hospic Dítě v srdci pracuje pod záštitou Biskupství královéhradeckého, kterou udělil 30.listopadu 2017 Mons. Jan Vokál.

Blog Ze Srdce