On-line kurzy

Naši nabídku kurzů jsme nově rozšířili i on-line kurzy, ke kterým se můžete jednoduše připojit.

Úvod do právní problematiky v perinatální paliativní péči

Rozsah kurzu: 2 hodiny (on-line)

Přednášející: 

 • Bc. Alena Peremská, MHA
 • JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Anotace kurzu: Kurz je primárně určen nemocničním právníkům a lékařům, kteří se ve své práci setkávají s právními tématy souvisejícími s perinatální ztrátou a poskytováním perinatální paliativní péče. Kurz se bude věnovat kromě dalšího také právní úpravě provádění interrupcí, nakládání s plody po potratu a umělém přerušení těhotenství, včetně provádení pitev, a jejich pohřbívání. Kurz reaguje na zvýšenou poptávku jak ze strany pozůstalých rodičů, tak ze strany poskytovatelů zdravotních služeb po vzdělávání v těchto tématech. V kurzu zazní konkrétní kazuistiky.

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o absolvování.

Kurz organizuje Dítě v srdci ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Barbory Steinlauf MA, Ph.D.
 

Na jaké otázky v kurzu najdete odpovědi? 

 • Za jakých podmínek lze provést interrupci z genetické indikace?
 • Kdy je povinností poskytovatele provést pitvu?
 • Kdy mohou rodiče pitvu odmítnout?
 • Jaký postup musí nemocnice zajistit v souvislosti s nakládáním s plodem po potratu?
 • Kdy mohou rodiče požádat o vydání plodu k pohřbení?

 

Termíny 


 • 23. březen 2023 (14-16 h)
   
 • Odkaz k připojení bude v předstihu zaslán registrovaným zájemcům on-line kurzu.

Cena


 • 1750 Kč / os.

OBJEDNAT ON-LINE KURZ

 

 

Nabídka vzdělávání Dítěte v srdci 
 

Blog Ze Srdce