Podporují nás

Nemohli bychom existovat bez finanční a materiální podpory veřejných, nadačních, firemních zdrojů a darů individuálních dárců. Proto děkujeme všem za pomoc a podporu naší činnosti na podporu rodičů po ztrátě miminka. Vaší pomoci si velmi vážíme!

Díky našim dárcům a podporovatelům můžeme naše služby rozšiřovat a poskytovat téměř neomezeně. Všechny naše služby jsou pro rodiny bezplatné!


Projekt

PERINATÁLNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015751 je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc rodinám, u kterých došlo ke ztrátě (úmrtí) očekávaného dítěte v období před porodem, při a nebo krátce po něm. Hlavním cílem projektu je zvýšený a včasný záchyt těchto rodin a poskytnutí adekvátních forem pomoci v jejich situaci krizovým interventem a sociálním pracovníkem.


​​​​​​

​​

​​​​​​

 

 

​​

 

Materiální podpora 

Zvláštní poděkování patří našim obchodním partnerům, kteří nám pomáhají s tvorbou našich memoryboxů a poskytují nám darem či se slevou své služby,  některé komponenty obsahu memoryboxů nebo předměty do našeho Bazárku S láskou pro Dítě v srdci.  Děkujeme a moc si této podpory vážíme. 

Mymoo.cz

Smartemailing

 

 

 

Blog Ze Srdce