Program a přednášející

Celodenní Konference perinatální paliativní péče 2022 přinese řadu zajímavých přednášek od odborníků z oblasti perinatální a paliativní péče.

Záštita nad konferencí

Dítě v srdci - záštita konference

Konference Perinatální paliativní péče se koná pod záštitou ČSPM ČLS JEP a uskuteční se ve spolupráci se Sekcí pro etiku ČSPM ČLS JEP.  Záštitu konference také poskytl Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D. a Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny.

 

Program konference

Nosným tématem konference je koncepční model perinatální paliativní péče v českém zdravotnictví a její postupy. Na konferenci představíme řadu nástrojů a praktických materiálů k okamžitému využití v praxi.

Program konference

 

Seznam přednášejících a témata příspěvků 

Dítě v srdci - Mahulena Exnerová

MUDr. Mahulena Exnerová

Téma: Plán péče
 

Dítě v srdci - Světla Francová

Bc. et Bc. Světla Francová

Téma: Reflexe zkušeností se zaváděním supervize ve zdravotnictví

 

Dítě v srdci - Jan Hálek

MUDr. Jan Hálek

Téma: Péče o dítě na hranici viability

Dítě v srdci - Miroslav Hampl

Miroslav Hampl

Téma: Pohřebnictví práva a možnosti rodiny

 

Dítě v srdci - Ondřej Kopecký

MUDr. Ondřej Kopecký

Téma: Komunikace v závažných situacích cíl, nebo prostředek?

 

Dítě v srdci

Mgr. Jiří Krejčí

Téma: Role Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny v rozvoji perinatální paliativní péče

 

Dítě v srdci - René Milfeit

Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D.

Téma: Morální status nenarozeného lidského života

 

Dítě v srdci - Alena Peremská

Bc. Alena Peremská

Téma: Perinatální paliativní péče a naše zdravotnictví

 

Dítě v srdci - med. Schouten

Dr. med. Esther Schouten

Téma: Perinatální paliativní péče: souvislosti, cíle a praktická implementace v neonatologické každodennosti

 

Dítě v srdci - Barbora Steinlauf

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Téma: Význam právní terminologie v kontextu perinatální ztráty

 

Dítě v srdci - Iva Šmídová

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Téma: Spolupráce, péče a potřeby při perinatální ztrátě

 

Dítě v srdci - Naděžda Špatenková

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA

Téma: Truchlení a emoce při smrti dítěte

 

Dítě v srdci - Zdeňka Troníčková

Zdeňka Troníčková, DiS.

Téma: Memoryboxy a vzdělávání pro pomáhající profese

 

Dítě v srdci - Magdalena Chvílová - Weberová

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová-Weberová

Téma: Perinatální a dětská paliativní péče - systém péče v Kraji Vysočina

 

 


 

Dítě v srdci - Kateřina Jelínková

V případě jakýchkoliv dotazů ke konferenci se můžete obrátit na naši kolegyni, která má organizaci konference na starosti:

Ing. Kateřina Jelínková
tel. 603 364 520, e-mail: katerina@ditevsrdci.cz