Široké okolí - přátelé a kolegové

Kamarádi, kolegové, sousedé - lidé z širšího okolí rodičů - zpravidla nejsou o situaci informování a pronesou často během kontaktu s rodiči nevhodnou poznámku. Dostávají se tak do situací, kdy by nejradši vzali svá slova zpět, ale už to nejde.

Dítě rodičům nevrátíte, ale svou přítomností a snahou jim pomůžete alespoň trochu usnadnit tuto situaci a dáte jim pocit, že mají někoho, kdo jim trochu rozumí. 

Naše doporučení

  • vyvarujte se frází a planého utěšování ( např. „Zapomeň na to, budete mít další.“),
  • nemlčte, neztrácejte s rodiči kontakt, nabídněte jim pomoc,
  • projevte svou účast co nejdříve, jakmile se  o jejich ztrátě dozvíte,
  • dejte rodičům čas a mějte pochopení pro jejich změny v chování,
  • nevyhýbejte se jim, neuhýbejte očima, nezamlouvejte témata ztráty dítěte, pokud o ní rodiče mluví.

Zdroj informací: PhDr. ŠPAŇHELOVÁ I: Prázdná kolébka (Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm), rok vydání: 2015, Portál

Blog Ze Srdce