Školení na míru

Každé zdravotnické zařízení má svá specifika a ze zkušenosti víme, že někdy může vzniknout poptávka po individuální podobě kurzu. Rádi vytvoříme kurz zaměřený na vaše specifické potřeby.

Rádi vytvoříme kurz zaměřený na vaše specifické potřeby. Společně najdeme oblasti, ve kterých je potřeba váš tým nejvíce rozvíjet. Můžete si vybrat některé z našich hlavních témat:

  • perinatální ztráta a možnosti péče o rodinu (Bc. Alena Peremská), 
  • sociální poradenství (Bc. Kristýna Štefanides), 
  • pohřebnictví (Miroslav Hampl),
  • psychohygiena zdravotníka při perinatální ztrátě (Mgr. Darina Fialová).

Máte zájem o sestavení kurzu přímo na míru? Kontaktujte nás na e-mailu: info@ditevsrdci.cz nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. 

Dítě v srdci - kurzy na míru

 

Řekli o nás

  • Mgr. Soňa Škvareninová, DiS., sociální pracovnice, Hospic Sv. Jiří v Chebu
    Školení mě citlivě vneslo do tématu perinatální ztráty nejen po věcné stránce, ale také po stránce emoční a citové. Mohla jsem se v bezpečném a přátelském prostředí seznámit se vším, co obnáší sociální práce s rodinami, které potkala ztráta děťátka. Seznámila jsem se s lidmi, kteří své práci rozumí, dělají ji na vysoké profesionální úrovni a s láskou. Navázala jsem kontakty, které jsou mi velikou oporou v počátcích naší služby.“
  • Mgr. Věra Vodičková, koordinátorka paliativní péče v Centru provázení Sue Ryder
    „Kurz probíhal v příjemné a neformální atmosféře. Za sebe mohu říci, že jsem si odnesla mnoho přínosných informací, zejména z oblasti sociální. Objevila jsem také široké možnosti současného pohřebnictví. Autentické vyprávění jiných účastníků, kteří měli s perinatální ztrátou vlastní zkušenost, mi pak pomohlo k tomu, abych nebyla překvapena některými příběhy a potřebami rodičů, se kterými se setkávám v každodenní praxi.“

 

Napište nám, co od kurzu očekáváte, co byste do něj rádi zahrnuli a jaké jsou vaše časové, finanční a další možnosti. Rádi pro vás kurz na míru připravíme!

 

Blog Ze Srdce