https://www.traditionrolex.com/17 Truchlení sourozenců | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Truchlení sourozenců

Sdělit staršímu sourozenci, že miminko zemřelo, je velmi těžké. Bez ohledu na to, kolik staršímu sourozenci je. Předškolák vnímá smrt jiným způsobem než dítě v pubertě.

Neexistuje jen jeden správný způsob, jak s dítětem mluvit. Co a jak řeknete, záleží na věku dítěte a na jeho schopnosti pochopit smrt. 

Malé dítě nemusí úplně porozumět tomu, co se stalo, velmi často spíše reaguje na změnu vašeho chování, na celkovou atmosféru v domácnosti. Kolem věku 7 let si již děti uvědomují, že smrt je trvalá a že každý nakonec zemře.

U starších děti (adolescentů) je velmi důležité dospívajícímu naslouchat, hovořit s ním. I když truchlíte a jste smutní, zajímejte se o ně, o jejich prožitky a pocity. Pokud dospívající nechce mluvit s vámi, může pro něj být snazší promluvit si s jiným dospělým, ať už známým nebo odborníkem. 

U školních dětí je vhodné o rodinné situaci informovat také učitele staršího sourozence. Pomůže to v pochopení možných změn jeho chování, zhoršeného soustředění atd.

Sourozenec bude mít nejspíš hodně otázek, příchod dítěte do rodiny jej pravděpodobně ovlivnil a byla to i pro něj očekávaná událost. 

Dítě v srdci - truchlení sourozenců

 

Jak s dětmi hovořit?

  • mluvte jednoduše a otevřeně,
  • zvažte, co dětem řeknete,
  • vyvarujte se vět typu „Miminko spí.“, „Miminko odešlo do nebíčka.“, „Miminku nebylo dobře.“ (u mladších dětí mohou tyto věty vyvolat obavy, že se něco podobného stane i jim, že umřou, když půjdou spát atd.),
  • nevyčítejte sourozenci, že si hraje, směje se. I on prožívá smutek, ale „po svém“. 


Emoční podpora dítěte

V jakémkoliv věku dítěte je důležité, aby dítě cítilo doma emoční oporu a podporu. Potřebuje vnímat u svých rodičů, že i přesto, co se stalo, ho mají rodiče pořád rádi. Je důležité mluvit o svých pocitech, být ve všem otevření, neskrývat žal. Dítě pak do budoucna smrt sourozence bude vnímat jako smutné a citlivé období a může se stát, že tato bolestná životní zkušenost bude znamenat větší stmelení rodiny a že je tato prožitá zkušenost posunula v životě dál. 

 

Na terapeutické péče pro děti se u nás specializuje Poradna Vigvam. Děti navštěvují Vigvam při individuálních nebo rodinných setkáních. Většině dětí, které skupinku navštěvují, zemřel jeden z rodičů, sourozenec nebo prarodič. 

Chci vědět více  

Zdroj informací: PhDr. ŠPAŇHELOVÁ I.: Prázdná kolébka (Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm), rok vydání: 2015, Portál

 

Když na začátku přijde konec - průvodce při ztrátě miminka

Stáhněte si on-line průvodce pro rodiny zasažené ztrátou miminka

 

Blog Ze Srdce

https://www.traditionrolex.com/17