Byli jsme na konferenci o etickém poradenství

V pátek proběhla v Praze další historicky první konference. Důležitá konference. Tentokrát o etickém poradenství. Byli jsme u toho.

vloženo před 2 roky 3 minuty ke čtení

Na konferenci zazněla řada zkušeností s fungováním etického poradenství v Německu i v České republice. Vývoj etického poradenství v německém prostředí a zkušenosti s jeho záváděním sdíleli profesoři Jochena Vollmann a Alfred Simon. Během konference se otevírala témata o možnostech jeho legislativního ukotvení a plánovalo se, co dál v oblasti podniknout. 

Profesor Vollman závěrem velmi ocenil dynamičnost celé konference a vyslovil velké uznání odvedené práci, která od roku 2014 byla v České republice v oblasti etického poradenství vykonána. Profesor Simon nabídl pořádajícímu Institutu pro etické poradenství a Sekci pro etiku v paliativní péči užší spolupráci s Akademie für Ethik in der Medizin. 

Barbora Steinlauf

„Věděli jste například, že v zákoně o zdravotních službách, který vcelku vzevrubně reguluje poskytování zdravotní péče, najdeme jen jedenkrát slovo „etické“? Medicína má přitom z povahy věci významný etický rozměr, protože se dotýká lidského života, hodnotového světa pacienta i lékaře. V medicíně každý den řešíme otázky etické povahy. Ptám se proto, jak je možné, že tenhle rozměr medicíny nachází jen tak drobný odraz v právní regulaci? “

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Etické poradenství je služba, která pomáhá zdravotníkům, pacientům a jejich blízkým řešit eticky komplikované a komunikačně nepřehledné situace vznikající při péči o konkrétní pacienty. Obvykle si ji zakládá nemocnice, nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb. Úkolem této služby je řešení etických problémů a konfliktů, péče o systémovou rovinu vzniku etických problémů a vzdělávání personálu v klinické etice. V USA je etické poradenství standardní součástí nemocniční péče, v Německu se etické poradenství rychle rozvíjí a zavádí.

Konferenci byla udělena záštita ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR. Konferenci udělila záštitu také rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP.

Jaromír Matějek

Etické poradenství je v České republice zcela nové. Umí pomáhat řešit eticky, lidsky, nejasné a komunikačně nepřehledné situace. Po zavedení napomáhá efektivitě léčby, spokojenosti pacientů i personálu, organizace, která etické poradenství zavede, má méně soudních sporů, z nich pocházejících finančních závazků a lepší mediální obraz.

 

Vždycky jsem toužil přinést a ukázat svým kolegům, že etika umí přinést do praxe něco prakticky využitelného. Myslím si, že etické poradenství je ta cesta.

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

 

Na úvodní fotografii jsou členové výboru Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM: Ondřej Kopecký, Alena Peremská, Jaromír Matějek, Barbora Steinlauf a René Milfait.

Vloženo Od Byli jsme u toho