Dítě v srdci ve FN Brno

Máme velkou radost, že od dnešního dne můžeme představit naši činnost prostřednictvím výstavních panelů Dítě v srdci v největším porodnickém zařízení v České republice, které se nachází v Brně.

vloženo před 3 roky 2 minuty ke čtení

Moc si naší spolupráce s FN Brno vážíme. Rodiče, kteří prochází ztrátou miminka, už zde po několik měsíců dostávají naše memoryboxy. Zároveň obdrží informace o naší naší krizové intervenční lince, odborném sociálním poradenství a mohou se zapojit do uzavřené a odborně vedené facebookové skupinky pro rodiče po ztrátě dítěte. 

Brněnská gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno je s více než 6 000 porody a 5 500 gynekologickými operacemi největší klinikou v České republice. Současně je perinatologickým centrem pro Jihomoravský kraj a zajišťuje kvalifikovanou péči o ty nejkomplikovanější a nejzávažnější případy v průběhu těhotenství a porodu. Svými výsledky se řadí ke špičce nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni. 

Brno také nově od října zahájilo činnost Centra porodní asistence a posiluje tím přístup k přirozenému porodnictví a roli porodní asistentky v péči o těhotné, rodící ženy i jejich rodiny. 

Jsme rádi za navázání spolupráce a věříme, že do budoucna se bude i nadále úzce rozvíjet. Děkujeme!

Dítě v srdci ve FN Brno

 

 

 

Vloženo Od Vzděláváme a inspirujeme