IV. kongres České komory porodních asistentek

V sobotu 9. října jsme se zúčastnili již čtvrtého ročníku odborné konference pro porodní asistentky s letošním podtitulem "Porodní asistentky - nositelky budoucnosti".

vloženo před 3 roky 2 minuty ke čtení

Konferenci pořádala Česká komora porodních asistentek, z. s., Spolek porodních asistentek Jihomoravského kraje, p. s. ve spolupráci s řadou lékařských fakult a zdravotnických ústavů z Brna, Pardubice, Plzně či Ostravy.

Během kongresu proběhla celá řada velmi zajímavých přednášek, které nás obohatily o nové zkušenosti a vhled do činností porodních asistentek.

Dopolední blok byl zaměřen na odborná sdělení zaměřená na péči porodních asistentek a na roli edukace a využití informační péče u žen před operačním gynekologickým výkonem. Součástí bylo i vystoupení několika studentek, třeba na téma využití Instagramu pro propagaci a osvětu.Velmi nás potěšilo, že studentky během své prezentace zmínily důležitost našich memoryboxů v praxi a na svých instagramových profilech šíří osvětu v oblasti perinatální paliativní péče a o činnosti Dítěte v srdci. 

Druhý blok se věnoval využití homeopatie a akupunktury v péči o těhotné. Na kongresu vystoupila i zástupkyně neziskové organizace Úsměv mámy, která pomáhá ženám po porodu s psychickými obtížemi.

Třetí blok byl zaměřen na důležitá sdělení porodních asistentek týkajících se života limitující vady plodu, perinatální ztráty a potřeb zdravotníků při péči o páry s perinatální ztrátou.

Poslední blok se věnoval specifikům multikulturní péče. Velmi nás zaujala přednáška o působení porodní asistentky v Lékařích bez hranic.

Děkujeme za možnost být součástí této konference.

Vloženo Od Byli jsme u toho