https://www.traditionrolex.com/17 Jan Bartošek: Má srdcová záležitost – Dítě v srdci | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Jan Bartošek: Má srdcová záležitost – Dítě v srdci

Přinášíme osobní příspěvek věnovaný Dítěti v srdci na blogu Ing. Jana Bartoška, místopředsedy Poslanecké sněmovny. Děkujeme za podporu.

vloženo před rokem 3 minuty ke čtení

Alena Peremská, ředitelka Dítě v srdci

Organizaci Dítě v srdci provázím a zaštiťuji již pěknou řádku let. Hezký a hřejivý je pro mě pocit, že mohu využít svého postavení a napnout síly směrem k projektům takovéhoto charakteru.

 

Hrdě konstatuji, že za oněch dvanáct roků od vzniku myšlenky, ze které se po třech letech zrodilo „Dítě v srdci“, odvedli její členové velký kus poctivé práce. Je to práce obdivuhodná, neskutečně záslužná a bezpochyby i nesmírně vyčerpávající. S pokorou a úctou pomáhají rodinám v tom nejtěžším a pro člověka nejzranitelnějším životním období. Poskytují perinatální paliativní péči. Detabuizací prošlo nebo spíše prochází toto téma až v posledních letech a troufám si říct, že právě Dítě v srdci má na změně paradigmatu lví podíl. Vytvořili programy pro vzdělávání zdravotníku, osvětu veřejnosti a mnoho dalších drobnějších projektů sdružujících rodiny či jednotlivce s podobným osudem. Citlivě provází rodiny situacemi, ať již bezprostředně po úmrtí dítěte, nebo po sdělení nepříznivé diagnózy v průběhu těhotenství či po porodu. Pro představu, jedná se přibližně o šest set rodin ročně, kterým se takováto tragická událost přihodí, a to často velice neočekávaně. Naším společným cílem je zajistit návaznost péče tak, aby rodiče, už tak zdrcení více či méně předvídatelnou situací, v takovou chvíli nemuseli řešit, na koho se obrátit, ale aby jim pomoc jednotlivých odborníků byla nabídnuta v kontinuitě, jaká je třeba.

Poslední lednový den jsme na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky společně uspořádali odborný seminář, včetně doprovodné výstavy fotografií, kde jsme za účasti porodníků, odborníků na paliativní péči, neonatologů, pediatrů, zástupců ministerstev a pojišťoven, právníků diskutovali nedostatky systému s vidinou ucelení péče, která je zatím převážně v režii jednotlivých nemocnic. Snažíme se o multidisciplinární přístup k této problematice, koordinaci a návaznost služeb poskytovaných rodině. Neexistuje nic, co by zmírnilo bolest ze ztráty dítěte. Můžeme tedy alespoň společnými jednotícími kroky usilovat o minimalizaci traumat dopadajících na rodiny zasažené takovýmito tragickými událostmi a pokusit se usnadnit jim návrat zpět do běžného života. Všech specialistů, kteří si vyhradili svůj vzácný čas, a přišli nás i sebe vzájemně obohatit podnětnými myšlenkami a náměty pro zlepšení spolupráce, si velice vážím a mnohokrát jim za to děkuji. Můj velký dík a obdiv patří samozřejmě též všem členům a autorům myšlenky na založení organizace tak moc potřebné a s tak dalekým duševním přesahem jakou „Dítě v srdci“ bezpochyby je.

Přímý odkaz na článek

Zdroj: BARTOŠEK, Jan. Má srdcová záležitost – Dítě v srdci. Blogy Aktuálně.cz [online]. Únor, 2023 [ 2023-02-13]. Dostupné z: https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-bartosek.php?itemid=44497

 

Vloženo Od Napsali o nás
https://www.traditionrolex.com/17