Ochranná známka našich memoryboxů

Memoryboxy tvoříme, kompletujeme a dodáváme do nemocnic a rodičům již několik let. Za jejich obsahem si stojíme a také jsme držiteli ochranné známky na memoryboxy.

vloženo před 2 roky 5 minut ke čtení


Proč máme ochrannou známku na memoryboxy?

Za vývojem současné podoby memoryboxu stojí obrovská práce členů našeho týmu. Nostalgicky vzpomínáme na dobu, kdy jsme tvořili první memoryboxy.

Sami jsme si hračky háčkovali, tvořili jsme krabičky z papírových ruliček a naplňovali je tím, co jsme v té době měli aktuálně k dispozici.

Memoryboxy neměly jednotný vzhled. Omezovaly nás personální i finanční možnosti.

V České republice nikdo podobný memorybox v té době nenabízel, u prvních memoryboxů jsme se inspirovali v zahraničních zdrojích. 

 

 

Memoryboxy poskytujeme bezplatně

 • V posledních dvou letech jsme výrazně zapracovali na sjednocení vzhledu i obsahu tak, abychom jej mohli nabídnout všem zdravotnickým i pomáhajícím profesím v celé republice. 
 • Každá komponenta má svůj smysl i důvod. Otiskli jsme do memoryboxů tisíce hodin naší práce, zkušeností z naší praxe i zpětnou vazbu rodičů a zdravotníků.
 • Realizovali jsme řadu dobrých nápadů. Také jsme zjistili, že některé nápady byly omylem, i když původně to vypadalo jinak. 
 • Memoryboxy nabízíme rodinám bezplatně.

Memoryboxy nabízíme bezplatně i všem zdravotnickým a pomáhajícím organizacím, které o ně projeví zájem. Je třeba objednat k nim vstupní vzdělávácí dvouhodinový kurz, aby byly používány tak, jak mají. 

Na memorybox navazuje komplex podpůrných služeb Dítěte v srdci – odborné sociální poradenství, krizová intervence, poradenství pro pozůstalé. Rodiny je mohou využít v prvním roce po propuštění z nemocnice během svého truchlícího procesu.

 

Kopírování memoryboxů Dítěte v srdci


Čas od času se setkáme se snahou zdravotnických zařízení nebo i jednotlivců, kteří si chtějí tvořit vlastní vzpomínkové krabičky.

Jsme rádi, když jsme napřímo osloveni, a snažíme se najít způsob vzájemné spolupráce, aby vyhovovala oběma stranám. Rádi sdílíme naše zkušenosti. Naším cílem a přáním je memorybox pro každou rodinu, která prochází ztrátou miminka.

Pokud takto vznikne vzhledem i obsahem originální memorybox, nelze nic namítat. My máme radost, jak se myšlenka této podpůrné péče šíří. A že jsou jedinci, kteří jsou ochotní investovat mnoho svého času a tvořit něco nového.

Stalo se i to, že jsme se s porodnickým zařízením domluvili, že si budou tvořit vlastní vzpomínkové krabičky. Ale během pár měsíců nás znovu oslovili, že chtějí zpět memoryboxy Dítěte v srdci, protože ty jejich nepovažují za tak kvalitní a propracované…

 

Co nemůžeme tolerovat?

 

Bohužel se ale také stává, že narazíme náhodou na téměř totožné kopie našich memoryboxů (podobný vzhled, velmi podobný obsah).

Objevili jsme i námi dodané memoryboxy – pouze s vyměněnými informačními a kontaktními materiály jiné společnosti.

Narazili jsme také na komponenty našich memoryboxů, které rodinám byly předány v nákupních taškách nebo obsah jednoho memoryboxu byl rozdělen mezi více rodin.

Alena Peremská

S tímto jednáním nemůžeme souhlasit. Jedním z argumentů těchto „plagiátorů“ je, že jsme neziskovou organizací, že stejně „memoryboxy rozdáváme“ a „proč nám to tedy vadí?“.

Ano, vadí nám to. Přejeme si memorybox do náruče každého rodiče a zároveň již několik let usilujeme o to, aby tato pomoc měla nějakou stálou formu a dostatečnou kvalitu provedení. Již dávno jej netvoříme „na koleně“ a z toho, „co teď právě máme na skladě".

Alena Peremská, ředitelka Dítěte v srdci

 

Co je ukryto za našimi memoryboxy?

 • Vedeme tým tisícovky dobrovolníků po celé ČR, kteří pro nás tvoří hračky, oblečení a dečky dle přesně nastavených kritérií. Trváme na jejich kvalitním zpracování. Nepoužíváme levně nakupované hračky z neznámých zdrojů či ze sériové výroby v zahraničí. 
 • Jednáme s dodavateli ostatních komponentů. Necháváme si upravit některé produkty na míru tak, aby lépe rodinám pomáhaly. Ať už se jedná o otisky či svíčky.
 • Tvoříme si vlastní informační materiály pro rodiče nebo využíváme ty, které známe a které považujeme za velmi přínosné pro zasažené rodiny. 
 • Osobně zaškolujeme zdravotnické a pomáhající týmy. Vysvětlujeme, jak s memoryboxem pracovat a k čemu jednotlivé komponenty slouží a v jaké fázi truchlení je rodiče mohou nejlépe využít.
 • Pracujeme neustále na vývoji memoryboxů.
 • Hledáme nové distribuční cesty.
 • Šíříme osvětu v oblasti perinatální paliativní péče. Spolupracujeme s řadou odborníků z ČR i ze zahraničí, se kterými spoluvytváříme změnu a nastavení poskytování perinatální paliativní péče v ČR. 
 • Stále hledáme finanční zdroje, aby memoryboxy mohly být rodinám a nemocnicím poskytovány bezplatně. V roce 2021 se hodnota námi poskytnutých memoryboxů dostala přes půl milionu korun.

 

Shrnutí na závěr

 • Memoryboxy Dítěte v srdci jsou naším know-how a jsme na ně velmi pyšní.
 • Víme, že naše memoryboxy rodinám skutečně pomáhají.
 • Memoryboxy Dítěte v srdci jsou výsledkem naší dlouholeté práce a nemůžeme akceptovat jejich kopírování či svévolnou úpravu jejich obsahu. 
 • Naše memoryboxy jsou nemocnicím bezplatně k dispozici na základě proškolení. 
 • Memoryboxy, které si chcete vyrábět sami, nesmí být podobné těm našim.

 

Děkujeme!

Vloženo Od Vzděláváme a inspirujeme