https://www.traditionrolex.com/17 Rozšíření vybavení (vozového parku) Terénní sociální služby Dítěte v srdci | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Rozšíření vybavení (vozového parku) Terénní sociální služby Dítěte v srdci

Jsme vděční za podporu, která nám umožňuje rozšířit naše služby a vážíme si toho, že jsme uspěli v rámci tohoto projektu.

vloženo před 2 roky 1 minuta ke čtení

Projekt: Rozšíření vybavení (vozového parku) Terénní socální služby Perinatální hospic Dítě v srdci je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Hlavním cílem projektu je nákup vozidla a vybavení pro rozvoj terénní služby poskytované Perinatálním hospicem Dítě v srdci. Tato služba je poskytována v souladu a v rozsahu stanoveném § 37 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů. Projekty zacílené na nákup automobilů pro výkon terénní služby jsou v souladu s aktivitou Rozvoje sociálních služeb.

  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017352
  • Příjemce dotace: Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.
  • Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1
  • Specifický cíl: REACT-EU
  • Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

 

Vloženo Od Srdcovky
https://www.traditionrolex.com/17