https://www.traditionrolex.com/17 Rozšiřujeme nabídku kurzů | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Rozšiřujeme nabídku kurzů

Od nového roku v Dítěti v srdci rozšiřujeme nabídku kurzů pro jednotlivce, které budou probíhat prezenční formou nebo on-line prostřednictvím videokonference.

vloženo před rokem 2 minuty ke čtení

Reagujeme tímto na zvýšenou poptávku zájemců o absolvování některého z našich modulů, které jsou součástí našeho komplexního vzdělávacího kurzu pro zdravotnické a pomáhající profese. 

 

Nabídka individuálních a on-line kurzů v roce 2023

Aktuálně jsme pro vás přichystali několik termínu nejžádanějších kurzů. Nabídku kurzů budeme postupně rozšiřovat. 

 

JEDNODENNÍ KURZY PREZENČNÍ FORMOU
 

Memoryboxy a jejich používání + Perinatální ztráta a komunikace


V tomto kurzu seznámíme účastníky se způsoby používání memoryboxu v jednotlivých situacích perinatální ztráty. Probereme základní způsoby komunikace, vhodné načasování - co kdy nabízet a sdělovat a rozebereme přirozené reakce rodičů. Cílem kurzu je zvýšit znalosti a jistotu v poskytování péče na straně zdravotníka, který umí správně doprovodit a podpořit rodinu při perinatální ztrátě, aniž by zasahoval do kompetencí rodičů. Společně projdeme typické situace a představíme k nim kazuistiky. Budeme diskutovat o sebepéči, současném stavu, potřebách a možnostech na pracovištích a způsobech, jak perinatální paliativní péči poskytovat kvalitněji.

Termíny a ceny

 

ON-LINE KURZY
 

Úvod do eticko-právní problematiky v perinatální paliativní péči


Kurz je primárně určen nemocničním právníkům a lékařům, kteří se ve své práci setkávají s právními tématy souvisejícími s perinatální ztrátou a poskytováním perinatální paliativní péče. Kurz se bude věnovat kromě dalšího také právní úpravě provádění interrupcí, nakládání s plody po potratu a umělém přerušení těhotenství, včetně provádení pitev, a jejich pohřbívání. Kurz reaguje na zvýšenou poptávku jak ze strany pozůstalých rodičů, tak ze strany poskytovatelů zdravotních služeb po vzdělávání v těchto tématech. V kurzu zazní konkrétní kazuistiky.

Termíny a ceny

 

Nabídka vzdělávání Dítěte v srdci 
 

Vloženo Od Vzděláváme a inspirujeme
https://www.traditionrolex.com/17