https://www.traditionrolex.com/17 Stipendium ABAKUS pro Dítě v srdci | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Stipendium ABAKUS pro Dítě v srdci

Máme obrovskou radost, že naše kolegyně Kristýna Štefanides obdržela stipendium nadačního fondu ABAKUS pro odborníky paliativní péče. Z několika desítek žádostí hodnotící komise vybrala celkem 17 stipendistů. Gratulujeme!

vloženo před 2 roky 2 minuty ke čtení


Následující dva roky se stipendisté budou věnovat svým individuálním vzdělávacím plánům i přípravě projektů v zájmu podpory paliativní péče v oblastech, kde ještě není rozvinutá. Odborným partnerem programu je Centrum dohody, v jehož doprovodném programu se stipendisté zaměří také na manažerské a komunikační dovednosti. 

V naší organizaci Dítě v srdci tak Kristýna Štefanides navázala na Alenu Peremskou, která obdržela v loňském roce stipendium pro paliativní leadery. 

Dítě v srdci - Kristýna Štefanides

Děkuji Abakusu za podporu v rámci tohoto skvělého programu. Moc se těším, že se budu potkávat se skupinou úžasných lidí, některé z nich mám tu čest již znát, s dalšími se těším na setkání a bližší poznání.  A hlavně děkuji všem v Abakusu za to, kolik energie a finančních zdrojů věnují české paliativě (a ne jen jí)!

 

ABAKUS - Podpora paliativních odborníků všech profesí

Cílem stipendia je vybavit paliativní experty dovednostmi nad rámec jejich odborností, aby mohli sami růst, lépe koordinovat své týmy a paliativu prosazovat v organizacích, kde působí, i na systémové úrovni. Paliativní péče ještě není zdaleka všude etablovaná a paliativní odborníci se tématu často věnují nad rámec svých hlavních zaměření a povinností, což je dlouhodobě neudržitelné a omezuje to možnosti rozvoje dostupnosti i kvality paliativní péče. 

Co nabízí program ABAKUS?

  • Finanční prostředky na rozvoj (částka až 750 tisíc korun na individuální rozvojový plán a přípravnou projektovou fázi).
  • Koučink a mentoring (24 hodin individuální podpory, koučinku a mentoring s odborníky dle potřeb grantistů).
  • Společný vzdělávací program (6 společných akcí, 12 online online setkání, mentoringový kurz).
Vloženo Od Srdcovky
https://www.traditionrolex.com/17