https://www.traditionrolex.com/17 Světový den památky zesnulých dětí | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Světový den památky zesnulých dětí

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují obvykle v 19 h místního času a tvoří virtuální vlnu světla po celé zeměkouli. Pojďme si o něm povědět něco víc...

vloženo před 2 roky 5 minut ke čtení


Zapalme svíčku 2021 - Klášter Králíky

Rozsviťme světlo naděje zapálením svíčky při příležitosti Světového dne památky všech zesnulých dětí.
Srdečně zveme 12. prosince 2021 v 11:00 po skončení mše na Horu Matky Boží v Králíkách na společné setkání u pietního místa Dítěte v srdci. 


Ztráta každého blízkého člověka je bolestná, o to víc, když se jedná o dítě. Neexistuje nic, co by jednoduše dokázalo vyléčit zlomené srdce, zaplnit prázdnotu a zpracovat bolest z jeho smrti. A to bez ohledu na věk dítěte a na to, zda byla smrt náhlá či očekávaná. Truchlící rodinu čeká obtížná cesta vyrovnávání se se skutečností. Navíc většina truchlících rodičů se cítí často sama a ve svém smutku izolována. 

Jak myšlenka vznikla?

V květnu 1968 reverend Simon Stephens, kaplan v nemocnici v Coventry a Warwickshire v Anglii, pečoval o dvě rodiny, jejichž děti umíraly ve stejný čas ve stejné nemocnici. Kenneth Lawley na následky zranění při dopravní nehodě a Bill Henderson na rakovinu. Reverenda napadlo tyto rodiny seznámit, aby mohly najít malou útěchu ve sdílení svých příběhů

Útěcha a podpora, kterou Lawleyovi a Hendersonovi zažívali při sdílení společného smutku ze ztráty synů, byla, jak tvrdili, léčivým balzámem, o který se chtěli podělit s ostatními rodiči truchlícími nad ztrátou dítěte. Reverend Stephens usnadnil jejich setkání s dalšími zarmoucenými rodiči a v lednu 1969 byla založena organizace The Compassionate Friends (Soucitní přátelé).

V roce 1997 se tato organizace zasadila o vznik Světového dne zemřelých dětí a uctívání jejich památky druhou prosincovou neděli zapálením svíčky v 19 hodin místního času. Takto vzniklá celosvětová vlna světla má za cíl podporovat rodiny dětí, které zemřely nečekaně a příliš brzy. První ceremonie byla nejdříve jen malá událost na internetu, která se však během několika let rozrostla na tisíce formálních i neformálních setkání po celém světě. 

Přestože je tento den uctíván během adventu, nemá nic společného s tradičními náboženskými a kulturními vánočními oslavami.
 

Jak truchlící rodiny podpořit? 

 • Řekněte citlivě o této akci rodinám, které prožívají (či prožily) ztrátu dítěte. Tato událost není v povědomí širší veřejnosti. V Česku se pořádají podpůrné akce v tento den již několik let, ale řada rodin, které přišly v minulosti o dítě, o této formě uctění památky neví. 
 • Propagujte Světový den památky zesnulých dětí například zmínkou na sociálních sítích.
 • Zúčastněte se také. Zapalte svíčku a vzpomínejte na děti, vnoučata, sourozence, se kterými jste se vy nebo někdo jiný museli rozloučit. Svíčku můžete zápalit v 19 hodin sami doma nebo se můžete zúčastnit některé z akcí, které pořádají organizace ve vašem okolí. 
   

Jaký význam může mít zapálená svíčka?

 • Zapálení svíčky je výrazem víry. 
  Zapálení svíčky na památku dítěte potvrzuje naši osobní víru v posmrtný život a naši naději na opětovné shledání se zesnulými blízkými na onom světě.
 • Zapálení svíček podporuje klid a harmonii.
  Jednoduchý akt zapálení svíčky symbolizuje okamžik ticha. Sledování hořícího plamene svíčky uklidňuje a snižuje hladinu stresu.
 • Svíčka představuje směrování našich modliteb k nebi.
  Tradiční víra hovoří, že kouř ze zapálené svíčky symbolizuje směrování našich modliteb k nebi. 
 • Světlo svíčky dává naději.
  Mihotání plamene svíčky navozuje vnitřní klid a mír. Jeho sledování dodává tichou nadějí do budoucna. 
 • Světlo svíčky může být rituálem.
  Zapálení svíčky na památku dítěte se může stát rituálem, jímž si připomínáme existenci našeho dítěte. 
   

Proč je tento den pro rodiny důležitý?

 • Uspokojuje potřebu rodiče být chápán ve své bolesti –⁠ pouze rodič, který ztratil dítě, může pochopit a ztotožnit se s bolestí jiného rodiče. Setkání truchlících rodičů, sourozenců, prarodičů a poskytování si vzájemné podpory je ve své podstatě velmi cenným léčivým okamžikem v procesu truchlení. 
 • Podporuje rozhovor o životě a smrti. Smrt dítěte je často společností tabuizována a při setkání s truchlící rodinou okolí neumí správně reagovat. Společné zapálení svíčky usnadňuje hovořit o tomto citlivém tématu a poskytuje lepší podporu těm, kteří zármutkem prochází. 
 • Sbližuje. Společné uctívání památky pomáhá truchlícím zjistit, že ve svém truchlení nejsou sami. 

 

Vloženo Od Zaujalo nás
https://www.traditionrolex.com/17