https://www.traditionrolex.com/17 Výroční zpráva 2021 | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Výroční zpráva 2021

Jaký pro nás byl rok 2021 a co přinesl? Čeho jsme i přes komplikace pandemií způsobené v loňském roce dosáhli? Právě jsme vydali naši výroční zprávu za rok 2021, kde se dozvíte vše podstatné o našich aktivitách.

vloženo před 2 roky 3 minuty ke čtení

 

V úvodním slově naší ředitelky Aleny Peremské se dočtete, že rok 2021 v Dítěti v srdci by se spíše než slovy dal charakterizovat pojmy jako jsou VDĚČNOST, RADOST, RYCHLOST.

Alena Peremská, ředitelka Dítě v srdci

Potkali jsme tolik úžasných lidí, kteří se rozhodli podpořit naši práci.

Potkali jsme tolik odborníků, kteří nám na naší cestě pomáhají.

Potkali jsme tolik lidství a pokory, kolik se nám ani nezdálo možné.

 Z úvodního slova Aleny Peremské ve Výroční zprávě 2021

 

Výroční zpráva on-line


Přinášíme zde informace o tom, co děláme, komu pomáháme, co je naším cílem a jakou vizi chceme naplnit. Představujeme vedení naší organizace a vracíme se k nejdůležitějším milníkům v naší historii. Přináší informace, co důležitého se v Dítěti v srdci stalo a jak jsme během předešlého roku rozvíjeli naše jednotlivé aktivity a projekty

 

Na co vám výroční zpráva odpoví?

  • Kolik memoryboxů jsme rozdali?
  • Kde naše memoryboxy pomáhají?
  • Na jakých místech jsme vybudovali nová pietní místa?
  • Kolik odborníků zdravotnických a pomáhajících profesí absolvovalo naše vzdělávací kurzy?
  • Jak vypadá naše výstava?
  • Kolik členů má naše podpůrná skupina pro rodiny po ztrátě dítěte?
  • Jakého meziročního růstu našich služeb jsme dosáhli?
  • Jak jsme proměnili naši vizuální tvář?
  • Kdo nás podporuje?
  • Která ocenění jsme získali?

Na závěr najdete několik fotostřípků a hospodářské výsledky v podobě rozvahy a výkazu zisku a ztrát.

Výroční zpráva 2021

 

Kateřina Jelínková, Dítě v srdci

Součástí Dítěte v srdci jsem relativně krátce a činnosti v něm mě zcela pohltily. Jako maminka s osobní zkušeností jsem za činnost Dítěte v srdci nesmírně vděčná. Při sestavování výroční zprávy jsme jen nevěřícně pozorovali narůstající výčet aktivit a výsledků, kterých jsme s týmem Dítěte v srdci společně loni dosáhli. Jsem šťastná, že mohu být součástí tohoto jedinečného týmu.

Kateřina Jelínková

 

Poděkování

Děkujeme všem členkám našeho týmu za jejich veškerou práci, odhodlání, nasazení, energii a srdce, které do činnosti Dítěte v srdci vkládají. Je fajn mít kolem sebe partu, na kterou se můžete spolehnout a se kterou je vám dobře. 

Jsme rádi, že s omezeními, která doba covidová přinesla, všechny naše služby zůstaly funkční a řadu z nich jsme naopak rozvíjeli a rozšířili. Naše pomoc se včas dostávala těm, kteří ji potřebovali. 

Nemohli bychom existovat bez finanční a materiální podpory veřejných, nadačních, firemních zdrojů a darů individuálních dárců. Děkujeme všem, kteří nás podporují!

Závěrem děkujeme Martinovi Bednářovi, který pro nás výroční zprávu graficky zpracoval a nejen ji... Jeho rukopis se podepisuje i pod náš nový vizuální styl a materiály, které za Dítě v srdci vytváříme. 


Děkujeme všem, kdo nám stojí nablízku. 

Vloženo Od Srdcovky
https://www.traditionrolex.com/17