Zúčastnili jsme se Kongresu kazuistik v paliativní péči

27. dubna se Hana Doskočilová, ředitelka naší jihočeské pobočky, zúčastnila 3. Kongresu kazuistik v paliativní péči a Závěrečné konference pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky na Novoměstské radnici v Praze.

vloženo před 2 roky 2 minuty ke čtení

 

 

Kam jsme se jako nemocniční paliativní péče posunuli během posledních tří let? Jak spolupracujeme s terénními službami?  Kde jsme udělali chyby a jak se z nich můžeme poučit? 
 

OTÁZKY, KTERÉ SE STALY MOTTEM TÉTO AKCE

 

V dopoledních hodinách účastníci vyslechli několik kazuistik se sdílením dobré klinické praxe fungování týmu v provozu nemocnic a odpoledne byly prezentovány výstupy z Pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR paliativní péče v nemocnicích, který přinesl základy pro standardizaci a rozvoj paliativní péče v ČR.

Tento projekt umožnil popsat služby, které přináší zásadní proměnu v péči o pacienty se závažným onemocněním v českých nemocnicích.

Zjištěná data mimo jiné prokázaly užitečnost konziliárních týmů paliativní péče jak pro pacienty se závažnou život limitující diagnózou, tak pro zdravotníky, kteří s nimi pracují.

Během polední pauzy se odborníci mohli neformálně setkat k diskuzi a zároveň dostali možnost navštívit věž Novoměstské radnice, ze které pak díky krásnému počasí obdivovali přažská panoramata.

Hanka Doskočilová na kongresu

 

Vloženo Od Byli jsme u toho