https://www.traditionrolex.com/17 Celostátní konference paliativní medicíny 2023 | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Celostátní konference paliativní medicíny 2023

Minulý víkend (15.-16. září 2023) patřil čtrnáctému ročníku Celostátní konference paliativní medicíny, kterou pořádala Česká společnost paliativní medicíny. Letošní ročník se uskutečnil v Praze.

vloženo před 9 měsíci 3 minuty ke čtení

Tato konference představuje největší odbornou událost v oblasti paliativní medicíny v České republice. Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 750 účastníků. To potvrzuje rostoucí zájem o tuto oblast. Konference reaguje na zvyšující se počet poskytovatelů specializované paliativní péče a integruje  do vzdělávacího procesu lékařů, sester a dalších zdravotnických profesionálů. Celostátní konference nabízí jedinečnou příležitost k osobním setkáním, sdílení zkušeností a odbornému rozvoji.

Pro tento rok byl připraven pestrý program, který zahrnoval významné řečníky jako Andreje Michalsena z Německa, známého autora konceptu přiměřené péče, a Ladislava Duška, ředitele ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Konference zahrnovala i prezentace věnované různým aspektům perinatální paliativní péče a aktuální literatuře ze zahraničí, praktické workshopy a doprovodný program. Zvláštní pozornost byla věnována dětské paliativní péči, včetně otázek týkajících se tranzice, představení českého překladu Global Overview PPC Standards s ukázkami z praxe a řešení kulturních rozdílů v dětské paliativní péči.

Stejně jako v předchozím roce jsme i letos přivítali účastníky konference na výstavním stánku organizace Dítě v srdci. Během  konference na stánku členky našeho týmu Zdeňka Troníčková a Jindřiška Rolcová prezentovaly, jakou podporu nabízíme rodinám po ztrátě dítěte. Na stánku byly k dispozici memoryboxy a informační materiály Dítěte v srdci. Nechyběly ani tištěné verze našich Postupů péče a Komunikačních karet, které pomáhají nalézt vhodná slova pro vyjádření emocí rodinám v nejtěžších životních okamžicích.

Těšil nás také velký zájem účastníků, kteří se shlukovali kolem našeho stánku. Byli jsme potěšeni slovy uznání k naší práci, která má pro rodiny velký význam, a někteří by velmi přivítali naše služby i v sousedním Slovensku.

Obdrželi jsme několik pozvánek na další akce, které se zabývají perinatální paliativní péčí a ztrátou a truchlením obecně a již teď se těšíme na nová setkání. Navázali jsme nové spolupráce s dalšími zdravotnickými institucemi ohledně poskytování memoryboxů a naplánovali jsme se školení jejich týmů.

Dominika Pávková, ředitelka Dítě v srdci

Tyto dva dny byly plné informací a emocí. Jsme vděční, že jsme se mohli konference zúčastnit. Navázali jsme nové kontakty s kolegy z oboru a těšíme se na další ročník Celostátní paliativní medicíny, který se koná na začátku října příštího roku v Olomouci.

Zdeňka Troníčková, sociální pracovnice Dítěte v srdci

 

Vloženo Od Byli jsme u toho
https://www.traditionrolex.com/17