Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. se přejmenoval na Dítě v srdci, z.s.

Se vstupem do nového roku jsme přijali důležité rozhodnutí o změně svého názvu. Perinatální hospic Dítě v srdci nyní nese jednodušší a přímočařejší název Dítě v srdci, z.s..

vloženo před 5 měsíci 2 minuty ke čtení

Důvody pro tuto změnu názvu jsou různé. Prvním faktorem je zjednodušení. Lidé přirozeně hovořili o naší organizaci jako o „Dítěti v srdci", což se stalo více než jen názvem - stalo se totožností naší péče a práce. Název „Perinatální hospic Dítě v srdci" byl spíše formální a byl používán především v oficiálních dokumentech, zatímco v běžném životě jsme se identifikovali jako „Dítě v srdci".

Druhým důvodem je, že naše péče o rodiny je dlouhodobá. I když jsme začali jako perinatální hospic, naše podpora rodin přetrvává i po skončení perinatálního období. Změna názvu na „Dítě v srdci, z.s." lépe reflektuje rozsah a trvání naší práce s rodinami, které potřebují naši podporu v dlouhodobém horizontu. Věříme, že změna názvu nám umožní lépe komunikovat s veřejností a i nadále budeme poskytovat naši péči a podporu tam, kde jí bude potřeba.

Dítě v srdci, z.s. poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří ve svém životě prošli, nebo procházejí situací spojenou s očekávanou či náhlou ztrátou dítěte v těhotenství, při porodu nebo po něm. Dítě v srdci, z.s. zůstává oddané poslání umožnit těmto rodinám, aby se v této náročné situaci, v možnostech jejího řešení a také ve svých potřebách zorientovali, mohli si zodpovědně a svobodně najít vlastní cestu, jak se s ní vyrovnat, a zdravě projít procesem truchlení. 

Více o poradenství Dítěte v srdci

 

Vloženo Od Srdcovky