Vánoční sbírka pro Dítě v srdci

Dítě v srdci podporuje rodiny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo po něm. Nabízíme pomoc rodičům, ale také jejich blízkým, kteří chtějí rodiče podpořit a neví jak.

vloženo před 8 měsíci 3 minuty ke čtení

 

Chci podpořit ve sbírce Dítě v srdci

 

Rodinám poskytujeme od roku 2019 odborné sociální poradenství, psychosociální podporu a zároveň se podílíme na postupné přeměně perinatální paliativní péče v ČR.

Rodičům pomáháme od první chvíle. Bezplatně je podporujeme nejen v okamžiku ztráty miminka, ale také dlouhodobě. Poskytujeme odborní sociální poradenství, poradenství pro pozůstalé, právní poradenství, podporujeme rodiny při zajištění pohřebních obřadů a rozloučení, poskytujeme duchovní podporu rodinám, zpětně dohlédáváme uložené ostatky miminek (v případě neuskutečněného pohřbu), kromě maminek a tatínků podporujeme i další členy rodiny jako sourozence nebo prarodiče. Organizujeme putovní výstavy, benefiční koncerty a jiné osvětové akce. Budujeme pietní místa a mámě vlastní komunikační karty.

Nedílnou součástí péče jsou naše Memoryboxy Dítěte v srdci. Memoryboxy jsou terapeutickou pomůckou, kterou dodáváme v rámci celé ČR do více jak poloviny porodnic, ale také přímo rodičům do jejich prázdné náruče bezplatně. Memoryboxy rodičům dávají pocit, že s jejich dítětem bylo zacházeno s láskou a péčí, a i když krátce, přesto měli možnost být dobrými rodiči. Memoryboxy pomáhají uchovat na děťátko zcela jedinečné vzpomínky.

 

Jak jsme již pomohli? 

V loňském roce jsme pečovali o stovky rodin. Do porodnic a rodinám jsme v roce 2022 bezplatně poskytli 452 Memoryboxů , téměř o 50 % více než v předcházejícím roce.

Hodnota jednoho Memoryboxu je 2 500 Kč. Prostřednictvím Memoryboxu je dítěti symbolicky přiznáno místo v rodinném systému a je láskyplně opečováno, což rodině napomáhá ke zdravému zpracování bolestivé ztráty. Hmatatelná vzpomínka v podobě Memoryboxu usnadňuje proces truchlení a zabraňuje retraumatizaci. Rodičům se s touto terapeutickou pomůckou dostává citlivé a odborné péče, jsou podpořeni ve zdravém procesu truchlení a přirozeném návratu do „normálního“ osobního, rodinného i profesního života.

 

Jak sbírka pomůže?

Díky probíhající osvětě s námi každý rok naváží další a další porodnice spolupráci, nyní máme poptávku i z gynekologických oddělení, pro maminky v ranné ztrátě chtějí také Memoryboxy. Očekáváme tedy velká nárůst potřeby těchto terapeutických pomůcek. Výtěžek ze sbírky bude tedy využit na běžný chod a provoz naší organizace, která dělá vše proto, aby ulehčila rodinám v jejich nelehkém období.

Chci podpořit ve sbírce Dítě v srdci

 

Vloženo Od Srdcovky