https://www.traditionrolex.com/17 Živý růženec Dítěte v srdci | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Živý růženec Dítěte v srdci

Zveme všechny zájemce z řad podporovatelů Dítěte v srdci, kteří by chtěli rodiny po ztrátě miminka podpořit společnou modlitbou v podobě živého růžence Dítěte v srdci.

vloženo před 2 roky 1 minuta ke čtení

Máte-li zájem o zapojení se do našeho živého růžence, můžete se hlásit přímo naší Petře Kolčavové na e-mail: petra@ditevsrdci.cz. Seznámí vás s detailnějšími informacemi, jak společná modlitba probíhá.


Co je živý růženec?

S jeho myšlenkou přišla v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve. Z této myšlenky vychází tzv. Misijní růže, neboli modlitba živého růžence za misie, při níž se dvacet lidí modlí denně dle rozpisu jeden desátek růžence, a jsou tak vzájemně modlitbou spojeni v jednu misijní růži.

Vždy 20 lidí se tak spojuje do jediné růže, která je tvořena z dvaceti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.

Vloženo Od Duchovní akce
https://www.traditionrolex.com/17