Skupinové poradenství

Pokud máte zájem setkat se s lidmi, kteří prožívají stejnou životní situaci jako vy, potřebujete porozumění, chcete získat podporu v trápení, kterému nyní čelíte a načerpat sílu k jeho překonání, připojte se k naší podpůrné skupince. 

Klientům nabízíme také skupinová poradenství, která probíhají prostřednictvím prezenčních a online podpůrných skupinových setkání.

 

Osobní skupinová setkávání

Osobní skupinová setkávání se konají v Hradci Králové. Termín setkání po předchozí domluvě. Běžně se jedná o jedno až dvě dvouhodinová setkání měsíčně. Termíny jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace a sociálních sítích. Zájemci se mohou hlásit e-mailem. Skupinová setkání jsou vedena jako otevřená bez předem stanoveného tématu, účastníci se mohou zúčastnit anonymně.

  • Jak osobní skupinová setkání probíhají?

Skupinová osobní setkání jsou určena pro maximální počet 8 klientů. Začínají stručným představením služby a zjišťováním aktuálních situací, potřeb a očekávání účastníků (sdílení, předávání informací a zkušeností apod.). S klienty je dohodnuto, na jaká témata, s jakými cíli a jakým způsobem se bude skupina zaměřovat. Pracovníci vedou skupinová setkání tak, aby byly naplněny stanovené cíle, a případně ověřují a navrhují změny v práci skupiny. Na konci setkání je vyhodnocena zpětná vazba, a účastníci se vrací ke svým očekáváním a reflektují přínos setkání.

  • Místo osobních skupinových setkání

Galerie Artičok, Třída Karla IV. 493/13, 500 02 Hradec Králové 2

Osobní skupinová setkání - termíny a jak se přihlásit

 

On-line (distanční) skupinová setkávání

Zájemcům o setkání on-line nabízíme možnost skupinového poradenství prostřednictvím on-line aplikací, např. Zoom nebo Google Meet. Termín setkání po předchozí domluvě. Běžně se jedná o jedno až dvě dvouhodinová setkání měsíčně.Termíny jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace a sociálních sítích. 

  • Jak on-line setkání probíhají?

Skupinová on-line setkání jsou určena pro maximální počet 5 klientů. Začínají stručným představením služby a zjišťováním aktuálních situací, potřeb a očekávání účastníků (sdílení, předávání informací a zkušeností apod.). S klienty je dohodnuto, na jaká témata, s jakými cíli a jakým způsobem se bude skupina zaměřovat. Poradci vedou skupinová setkání tak, aby byly naplněny stanovené cíle, a případně ověřují a navrhují změny v práci skupiny. Na konci setkání je vyhodnocena zpětná vazba, a účastníci se vrací ke svým očekáváním a reflektují přínos setkání.
On-line skupinová setkání - termíny a jak se přihlásit


Proč využít setkání v rámci Podpůrné skupinky Dítěte v srdci? 

 

  • Skupinka představuje účinnou, rychlou a dostupnou možnost, jak sdílet své emoce s těmi, kdo prošel podobnou životní zkušeností. Členové skupinky se zde mohou vzájemně podělit o pocity související se ztrátou miminka. 
  • Skupinka je založená na vzájemné pomoci a podpoře svých členů - člověk pomoc přijímá a zároveň poskytuje podporu a pomoc ostatním. 
  • Díky skupince rodiče mohou lépe přijmout, že ve své náročné životní situaci nejsou sami. Toto zjištění přináší značnou úlevu i naději. Naleznou zde pochopení a zpětnou vazbu k situaci, kterou prožívají. Vzájemným aktivním sdílením mohou čerpat ze zkušeností druhých. 
  • Vzhledem k tomu, že se členové mohou nacházet v jiné fázi procesu truchlení, mohou ti, kteří jsou „o krok před ostatními“, předávat zkušenosti těm, které „jejich kroky teprve čekají“. 
  • Účast ve skupince je dobrovolná a otevřená - kdykoliv je možné do skupinky vstoupit a kdykoliv vystoupit. 
  • Během setkání mohou účastníci navázat nová a cenná přátelství
  • Osobní setkání pomáhá načerpat energii a inspiraci v příbězích ostatních. 

Podpůrná skupinka Dítěte v srdci

 

 

Kdo setkání vede?

Dítě v srdci - Jindřiška Rolcová

Jindřiška Rolcová

poradkyně pro pozůstalé

Dítě v srdci je mou srdeční záležitostí, díky které se mohu věnovat smysluplné práci. Možnost provázet rodiny v nejtěžších chvílích je pro mě posláním.

Dítě v srdci - Marcela Vraspírová

Mgr. Marcela Vomáčka Vraspírová

poradce pro pozůstalé, poradenská interventka (též pro děti), teolog

Cestu k bolavé, zraněné lidské duši může prošlapat zas jenom člověk, jeho laskavost, vlídnost, respekt a pochopení. To vše mi spolu s profesní odborností symbolizuje tým Dítěte v srdci. Milé kolegyně, díky za to, že jste.

Dítě v srdci - Vladimíra Šimková

Bc. Vladimíra Šimková

poradkyně pro pozůstalé

Z vlastní zkušenosti vím, jak je pomoc a podpora po ztrátě miminka důležitá. Jsem ráda, že se mohu na této smysluplné práci podílet a být tu pro rodiče v těžkém období jejich života.

 

 

Blog Ze Srdce