https://www.traditionrolex.com/17 Cíle naší služby | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Cíle naší služby

Cílem naší služby je, aby rodiny, které se ocitly v situaci spojené se ztrátou dítěte, měly prostor a možnost obrátit se na relevantní profesionály.

Dále aby měly k dispozici:

  • informace o možnostech a variantách řešení spojených se svou situací a mohly si najít takové řešení, které pro ně bude užitečné,
  • jaké nároky ze situace vyplývají,
  • potřebné informace a kompetence k vyjednávání se třetími stranami,
  • vytvoření prostoru k truchlení a začlenění ztráty dítěte do života svého a své rodiny,
  • jak komunikovat o ztrátě dítěte a potřebách, které z ní vyplývají, s blízkým i se vzdálenějším okolím,
  • které další nebo návazné odborné služby mohou využít.

 

 

Blog Ze Srdce

https://www.traditionrolex.com/17