Oblasti našeho poradenství

Poskytujeme základní činnosti odborného sociálního poradenství v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

A) Uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí spojených se ztrátou dítěte

 • Poskytujeme klientům informace o tom, jaké jsou možnosti rozloučení s dítětem, od kdy lze dítě pohřbít, o možnostech vypravení pohřbu a uložení ostatků. Zajišťujeme zpětné dohledání uložení ostatků dítěte, pokud k rozloučení nedojde, informujeme, jak se s dítětem rozloučit dodatečně.
 • Nabízíme klientům pomoc při vyplnění formulářů a pomáháme posílit kompetence k jednání s úřady, zdravotním personálem, pohřebním ústavem, matrikou, např. o vydání rodného/úmrtního listu, o pitvě.
 • Pomáháme klientům s orientací v zákonech (např. občanský zákoník, zákoník práce, zákon o pohřebnictví, zákon o zdravotních službách).
   

B) Systém sociálních dávek

 • Poskytujeme klientům informace, jaké dokumenty vyřídit, na jaké sociální dávky má klient nárok (mateřská dovolená, pracovní neschopnost, porodné, pohřebné), co musí udělat a o čem se rozhodnout.
 • Nabízíme klientům pomoc při vyplnění formulářů.
   

C) Zvládání zátěžových situací

 • Informujeme, co klienta čeká, pokud se má narodit dítě mrtvé, jak probíhá porod v nemocnici při císařském řezu nebo při porodu přirozenou cestou, co se děje po porodu, vysvětlujeme rozdíl mezi porodem a potratem.
 • Poskytujeme informace, pokud dítěti během těhotenství byla diagnostikována vážná vývojová vada, a rodiče se rozhodují o tom, zda těhotenství ukončit nebo v něm pokračovat.
 • Poskytujeme informace, pokud se žena rozhodne své dítě s život limitující diagnózou donosit, porodit a nechat dítě zemřít přirozenou cestou.
 • Seznamujeme rodiny s procesem truchlení a s běžnými reakcemi na ztrátu a pomáháme se začleněním ztráty dítěte do života klienta a jeho rodiny. Pro práci s klienty využíváme jako terapeutickou pomůcku Memorybox Dítě v srdci.
 • Poskytujeme informace rodinám, jak zvládnout výročí narození dítěte a jeho úmrtí a překlenout období během svátků jako jsou Vánoce nebo Dušičky.
   

D) Způsob komunikace o ztrátě dítěte a potřebách, které z ní vyplývají, s blízkým i se vzdálenějším okolím

 • Seznamujeme klienta s potřebami při návratu domů, během šestinedělí, během vybavování pohřbu miminka, při převzetí urny nebo výsledků pitvy, při oznamování ztráty dítěte rodině.
 • Pomáháme klientovi s návratem do práce a s oznámením ztráty zaměstnavateli a kolektivu.
 • Podporujeme rodiny při plánování nového těhotenství.
 • Seznamujeme klienty s běžnými reakcemi okolí na ztrátu; pro práci s klienty využíváme jako pomůcku Komunikační karty Dítěte v srdci.
   

E) Zprostředkování navazujících služeb a kontaktů na další nápomocné odborníky

(psycholog, gynekolog, fyzioterapeut, právník, dula, porodní asistentka, laktační poradkyně a další).

Blog Ze Srdce